Okrånglig ledarcoachning

Vi hade inte arbetat många år som konsulter innan vi började se mönster i vilka som anlitade oss. Uppdrag kom till övervägande del från den högsta ledningen, från en blandning …

Vad kan du få hjälp med?

Vad är det egentligen för stöd du kan få genom Ledning.Online? När kan du nyttja vår tjänst? Vi skulle vilja vända tillbaka frågan. Vad skulle du som ledare vilja ha …