Okrånglig ledarcoachning

Vi hade inte arbetat många år som konsulter innan vi började se mönster i vilka som anlitade oss. Uppdrag kom till övervägande del från den högsta ledningen, från en blandning …