Ett enstaka coachningstillfälle är 50 minuter och kostar 2.500 kronor exklusive moms. Det passar för enklare frågor/avstämningar eller för den som provar våra tjänster första gången. Du kan också boka ett sonderingssamtal om 30 minuter som är kostnadsfritt.

Vår vanligaste tjänst är en serie om tre coachningstillfällen om 50 minuter vardera. Genom att boka en serie försäkrar du dig att du får tre tider hos coachen i nära anslutning till varandra. Du väljer om du vill boka samtliga tre tider på en gång eller bara det första. En serie kostar 7.500 kronor exklusive moms.

Om du tecknar en prenumeration får du tillgång till 10 coachningstillfällen för priset av nio dvs 22.500 kronor exklusive moms. Du bokar själv in tiderna allt eftersom under de kommande 12 månaderna från köpet. Efter 12 månader har prenumerationen förbrukats och kan förnyas.