Kontakt

epost: jan@ledning.online
tel: 0733-312222
skype: jan_lapidoth
google: jlapidoth@gmail.com

Till bokningssidan >>>


Min profil

Jag brukar ibland skoja och säga att jag är en mellanrumsperson. Med min breda erfarenhet och systemiska syn är jag skicklig på att “ställa mig i mellanrummen” och se och höra en mängd olika perspektiv, och även kreativt utforska såväl möjligheter som utmaningar. Och översätta dem till tänkbara handlingsalternativ för mina klienter. 

Jag har erfarenhet som lednings- och organisationsutvecklare från ett hundratal olika organisationer och samarbete med närmare ett tusen olika ledare i alla sektorer, storlekar och utvecklingsfaser. Som coach fungerar jag som ett professionellt och personligt stöd till dig, utanför den egna organisationen. Du möter mig, och dig själv, precis som du är. Här och nu. Du har en mer eller mindre klar tanke/känsla om ett utvecklingsbehov – för dig själv och din verksamhet. Tillsammans skapar vi utrymme för perspektiv och reflektion. Du får tillgång till en erfaren och allmänklok coach/mentor som tycker att verksamhet och affärer är lika spännande som människor. Någon som vågar ifrågasätta och ställa de knepigare frågorna, och spegla och utmana dig. En kvalificerad samtalspartner som lyfter fram dina potentialer och möjligheter, tydliggör ett önskat läge och uppmuntrar rörelser i rätt riktning.

Det som utmärker mig efter 25 år i ”branschen” är att jag utvecklat en pragmatism och förkärlek för det tidlöst enkla. Teorier och modeller är användbara, men utgör också förenklingar. Ledarskap är i verkligheten fullt av komplexitet, dilemmor och paradoxer och min övertygelse är att de bäst möts med en kombination av acceptans, medvetna val i verksamheten och ledarens kontinuerliga personliga utveckling.


Min erfarenhet/förståelse med nyckelord:

Ledare, ledarskap, ledning, styrning, linjechef, exekutiv chef, stabschef, projektledare, specialist, strategiprocesser, affärs- och verksamhetsplanering, innovation, social hållbarhet, organisationskultur, organisationsutveckling, ledningsutveckling, ledningsgruppsarbete, medarbetarutveckling, personlig utveckling, företagsledning, privat sektor, offentlig sektor, ideell sektor, motivation, vision, värdegrund, engagemang, ägarledda företag, entreprenörsföretag, snabbväxande företag, samhällsansvar, politiskt styrda verksamheter, samspel styrelse/ledning, arbetssätt, varumärke, kompetens.

Mer om mig: LinkedIn | www.lapidoth.se


Sagt om mig

“Jan bidrar med strategisk tyngd, förstår organisationer utan att vara bunden till givna modeller och kan det digitala och management samtidigt” (Entreprenör och VD i internationellt online-företag)

“Jan utmanar och etablerar nya tankar. Hjälper dig och din organisation att förstå att det är omöjligt att lösa framtida utmaningar med dagens tankemönster. Nytänkandet vaknar i en process som för din organisation utanför boxen och in i  framtiden. Jan är ofta redan i framtiden och du lockas att följa efter.” (VD för fastighetsbolag)

“I samarbetet med Jan skapas många värdefulla perspektiv och lösningar som jag snabbt kan omsätta i min verksamhet. Han är lyhörd för mina behov samtidigt som han utmanar mig.” (Entreprenör, föreläsare och författare)